האיש העשירי

כותרת
34X45 אינץ '
ציור על זכוכית בשלושה מימדים, טכניקה מעורבת

תשעה גברים התאספו כדי ליצור מניין, והם מחכים לעשירית להשלמת המניין. כוח מיוחד מיוחס לקהילה של עשרה היוצר מקום שבו נוכחות האל (שכינה) יכולה לנוח. הבחירה הפשוטה להופיע מביאה נוכחות שאינה קיימת בעולם התפילה האינדיבידואלית. ציור זה מנצל את כל היתרונות של צביעה ברבדים שונים של זכוכית בכדי ליצור עומק, תחושת פאר ומרווח, אור וצל. בנגיעה נוספת ייחודית, זה שנהנה מיצירות האמנות עשוי להבחין בהשתקפותו בחלונית הזכוכית הקדמית, ובאותו רגע הופך להיות זה שמשלים את המניין.